Me89 » Specials » Hoogbegaafd
Informatie van A tot Z

Hoogbegaafdheid

In onze maatschappij is ongeveer 2,5% hoogbegaafd, dat zijn er aardig wat. Lang niet iedereen weet wat het precies is, en hoe deze mensen denken. Veel mensen denken dat als iemand slim is, je gelijk hoogbegaafd bent. Maar niets is minder waar.

Vooroordeel

Veel mensen zullen bij het begrip ‘hoogbegaafdheid’ voornamelijk denken aan ‘slimme mensen’. Dat zijn dan mensen die altijd alles weten, mensen met een hoog IQ dus. Die op school goede cijfers halen, of haalden. Maar dat klopt niet! Of in elk geval is het maar één kant van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid heeft zoveel meer kanten dan alleen een hoge intelligentie hebben. Het cognitieve deel speelt wel mee, maar ook het sociaal-emotionele deel is van belang bij de diagnosticering van hoogbegaafdheid.
Er heerst veel onwetendheid en misverstanden over hoogbegaafdheid. Bij de meeste mensen is er nog niet veel over bekend. Hierdoor wordt het lang niet altijd (tijdig) herkend. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor hoogbegaafde kinderen. Het is heel lastig om een goede definitie te geven van hoogbegaafdheid. Er wordt nog heel erg verschillend over gedacht en geschreven.

Kenmerken hoogbegaafdheid

Eigenschappen

 • Vaak serieus
 • Erg creatief
 • Veel energie
 • Kan ongeduldig zijn
 • Snel van begrip
 • Heeft een ongebruikelijk gevoel voor humor
 • Vaak een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel
 • Brede belangstelling
 • Brede algemene kennis, die ze ook kunnen toepassen
 • Lichamelijke ontwikkelingsvoorsprong
 • Speelt graag met wat oudere kinderen
 • De omgeving signaleert vaak een zwakke sociaal-emotionele ontwikkeling
 • In staat om al op heel jonge leeftijd allerlei verbanden te leggen
 • Houdt zich bezig met levensvraagstukken; bijv. over de dood
 • Kan perfectionistisch zijn, stelt hoge eisen aan zichzelf
 • Vaak nieuwsgierig, en stelt onbeperkt vragen
 • Kan vaak grote hoeveelheden informatie onthouden, zeer goed geheugen
 • Erg leergierig, hoog leertempo
 • Taakgericht en geconcentreerd

Op cognitief gebied eerder dan gemiddeld

 • Praten in samengestelde zinnen
 • Herkenbare dingen tekenen
 • Legpuzzels maken
 • Gezelschapspelletjes spelen
 • Modellen nabouwen van een voorbeeld
 • Blijk geven van gedetailleerde kennis
 • Lezen, heeft een grote woordenschat voor zijn leeftijd
 • Wil vaak dingen op andere manieren doen, interesse in experimenteren

Meer weten over hoogbegaafdheid? Hieronder staan een heel aantal artikelen die over hoogbegaafdheid gaan.
Hoogbegaafd of hoogintelligent?

Hoogbegaafd of hoogintelligent?

Veel mensen denken, dat iemand die intelligent is, hoogbegaafd is. Maar iemand die intelligent is, is eigenlijk hoogintelligent. Hoogbegaafden zijn ook intelligent, maar dat is niet het enige. Wat is…
Behoeften van een hoogbegaafd kind in het onderwijs

Behoeften van een hoogbegaafd kind in het onderwijs

Een hoogbegaafd kind in de klas kan soms lastig zijn. Het is de andere kinderen uit de klas vaak al voorbij gewerkt, maar sociaal gezien loopt hij weer achter. Vaak vervelen de hoogbegaafde kinderen z…

Kenmerken hoogbegaafdheid

De meeste mensen denken bij hoogbegaafd eigenlijk direct aan heel intelligent. Maar als je heel intelligent bent, wordt dat hoogintelligent genoemd. Intelligentie is een belangrijk kenmerk voor hoogbe…
Hoogbegaafdheid bij kinderen, verschillende vormen

Hoogbegaafdheid bij kinderen, verschillende vormen

Niet alle hoogbegaafde kinderen zijn hetzelfde. Net zoals alle kinderen erg van elkaar kunnen verschillen, verschillen ook alle hoogbegaafde kinderen erg van elkaar. Er bestaan grofweg zes verschillen…
De sociaal-emotionele ontwikkeling van een hoogbegaafd kind

De sociaal-emotionele ontwikkeling van een hoogbegaafd kind

Veel mensen denken dat hoogbegaafde kinderen vanzelf goed en snel kunnen leren, dat is iet wat ze makkelijk afgaat. Maar op sociaal vlak zijn ze onderontwikkeld, denkt men. Uit onderzoek blijkt dat de…
Gepast onderwijs voor iedereen?

Gepast onderwijs voor iedereen?

Kinderen hebben recht op volledige deelname aan de samenleving. Toch? Het is vreemd, dat dit gedachtegoed in het onderwijs niet gerealiseerd is. Je zou verwachten dat het kind centraal staat in het on…
Gepubliceerd door Me89 op 17-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Drent, S. Hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Praktische leerlijnen voor verbreding in het basisonderwijs. (1998) Voorschoten: Uitgeverij Ajodakt.
 • Kieboom, T. Hoogbegaafdheid, als je kind (g)een einstein is.(2007) Tielt: Lannoo.
 • Porath, M. ‘A developmental view of giftedness’ High Ability studies. Jaargang 17 (december 2006) blz. 139-144
 • Welling, F. Kinderen en slim zijn, waarom slim zijn soms knap lastig is. (2005) Utrecht: Lifetime.
Schrijf mee!